Fyzikálna olympiáda 2018/19 – OK (EF)

Streda, 3. apríl 2019

V stredu 13. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategórii E a F aj s našou účasťou:

Kategória E (Kvarta)
1.Viktor Imrišek
2. Matej Repa
3. Tereza Vranová
4. Ivo Novysedlák
5. Zuzana Pistovčáková
6. Martin Belluš
7. Matúš Pálka

Kategória F (Tercia)
1. Michal Cibulka
2. Daniel Medveczky
3. Alica Gogová
4. Jakub Lubušký

Gratulujeme a držíme palce na ďalších kolách!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk