Dejepisná olympiáda 2018/19 – SK

Pondelok, 13. máj 2019

Aj tento školský rok sa naša študentka a študent dostali z krajského kola Dejepisnej olympiády na celoštátne kolo, ktoré sa konalo v termíne 2. až 4. mája 2019 v Trenčianskych Tepliciach.

Priniesli sme si cenné 2. miesto v kategórii A – Richard Hrivnák (Oktáva) a na 9.mieste sa umiestnila v kategórii B Zuna Hochelová (Kvinta) – obom gratulujeme!

Zároveň by sme chceli poďakovať Richardovi za to, že Gamču reprezentoval na Dejepisnej olympiáde šiesty raz počas jeho 8-ročného štúdia a vždy sa umiestnil na prvých dvoch miestach. 

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: Iuventa a internety-a-gamca.sk