Ďalšie kroky

Ďakujeme všetkým žiakom a žiačkám (a ich rodičom) za záujem študovať na Gamči!

Na riadkoch nižšie popisujeme potrebné resp. možné kroky pri všetkých variantách výsledku:

 • Úspešný – prijatý

  Úspešný uchádzač/ka – prijatý

  V prípade, že ste sa našli v zozname medzi prijatými uchádzačmi – gratulujeme!

  S rozhodnutím o prijatí pôjdete na vašu základnú školu, kde obdržíte Zápisný lístok.

  A následne, v termíne zápisu (viď termínovník) sa prídete zapísať do riaditeľne aj so zápisným lístkom – a ste Gamčáci! Na zápis stačí prítomnosť zákonného zástupcu (so zápisným lístkom).

  Priamo na zápise budeme potrebovať vašu odpoveď na nasledovné dve otázky:

  1) Ktorý z povinne voliteľných predmetov Etická výchova/Náboženstvo (rim.-kat.) budete navštevovať?

  2) Aký cudzí jazyk ste mali na základnej škole a koľko rokov ste sa ho učili?
  Angličtina je na Gamči prvý cudzí jazyk. U malých (2. stupeň) je druhý jazyk nemčina alebo ruština (s minimom 12), veľkí (3. stupeň) si môžu vybrať z trojice nemčina, španielčina a ruština. Vrámci angličtiny je možné prihlásiť sa na cambridgské certifikáty FCE (First Certificate in English; úroveň B2) a CAE (Certificate in Advanced English; úroveň C1). Vrámci nemčiny je to certifikát Deutsches Sprachdiplom.

  V prípade nejasností či ďalších otázok nás prosím určite kontaktujte!

  Počas zápisu budete mať možnosť získať aj gamčácke oblečenie zo Stánku, aby ste boli pripravení na nový školský rok a na vašej základnej škole všetci videli, že už patríte na Gamču.

  Začiatok školského roka by mal byť v pondelok 2. septembra 2019 o 8:00, čo ešte potvrdíme na webe a Facebooku v dostatočnom predstihu. Následne, predbežne vo piatok 13. septembra 2019, budú zahájené aj OH Gamča 2018. Názov resp. maskota sa dozvieme až na otvorení.

  Užite si letné prázdniny, nezabudnite si prepočítať trošku matematiky a tešíme sa na vás v septembri!
   

 • Úspešný – neprijatý

  Úspešný uchádzač/ka – neprijatý

  Ocitli ste sa tesne pod čiarou – aj keď to nie je ideálna situácia, malá šanca ešte žije:

  Ak sa niektorí z uchádzačov nad čiarou nezapíšu v riadnom termíne (viď text „prijatý/á“ vyššie), automaticky strácajú svoje miesto a my ponúkneme miesto v triede nasledovnému uchádzačovi pod čiarou. Preto je dôležité, aby ste v prihláške uviedli fungujúce telefonické a emailové kontakty, aby sme vás (t.j. ďalšiemu uchádzačovi pod čiarou) v prípade novootvorených miest vedeli okamžite kontaktovať.

  Ak nesúhlasíte s Rozhodnutím o neprijatí, tak podľa zákona máte právo odvolať sa – vzor odvolania (pre stiahnutie dokumentu kliknite na odkaz a následne na ikonku šípky nadol v hornej lište uprostred).
   

 • Neúspešný

  Neúspešný uchádzač/ka

  V prípade, že ste sa hlásili do prváckych tried, tak vám želáme veľa šťastia vo vašom ďalšom štúdiu a následne aj živote!

  V prípade, že ste sa hlásili do prím, budeme radi, ak sa budete uchádzať o prijatie k nám aj do prváckych tried za štyri roky. Medzičasom môžete cibriť svoju matematiku na matematických olympiádach a iných súťažiach. Ak sa znova rozhodnete hlásiť na Gamču – veľa šťastia nabudúce, ak nie, tak veľa štastia v ďalšom štúdiu na inej škole!
   

Ako postupovať po prijímačkách
Výsledky prijímačiek
Ako postupovať po prijímačkách
Praktické informácie