Pozvánka na rodičko (19. 9. 2016)

Štvrtok, 15. september 2016

Štvrtok, 15. september 2016

Milí rodičia,

v pondelok 19. septembra 2016 o 16:30 sa uskutočnia rodičovské združenia (triedne kolektívy) pre triedy príma, sekunda, kvarta, kvinta, 1.B, 1.C a 1.D.

Rodičovské združenie pre všetky triedy bude 21. novembra 2016 o 17:30 s následnou možnosťou konzultácii s jednotlivými vyučujúcimi vrámci konzultačných hodín.

V pondelok bude otvorený iba predný vchod do budovy. Umiestnenie tried si môžete pozrieť na plániku alebo sa spýtajte vašich detí.

S pozdravom,
Mgr. Viera Babišová
riaditeľka