Pozvánka na rodičko (19. 11.)

Piatok, 9. november 2018

Milí rodičia,

v pondelok 19. novembra 2018 sa o 17:30 uskutočnia rodičovské združenia (triedne kolektívy) pre všetky triedy. Následne od 18:00 do 19:00 budete mať možnosť konzultácii s jednotlivými vyučujúcimi vrámci konzultačných hodín.

Zasadnutie Rady rodičov sa uskutoční predtým o 17:00.

V pondelok bude otvorený iba predný vchod do budovy. Umiestnenie tried si môžete pozrieť na plániku alebo sa spýtajte vašich detí.

S pozdravom,

Mgr. Viera Babišová
riaditeľka