Pozvánka na rodičko (17. 9. 2018)

Pondelok, 10. september 2018

Milí rodičia,

v pondelok 17. septembra 2018 o 17:00 sa uskutočnia rodičovské združenia (triedne kolektívy) pre nové triedy, t.j. Príma A, Príma B, I.A a I.B.

Rodičovské združenie pre všetky triedy bude následne v pondelok 19. novembra s následnou možnosťou konzultácii s jednotlivými vyučujúcimi v rámci konzultačných hodín.

V pondelok bude otvorený iba predný vchod do budovy. Umiestnenie tried si môžete pozrieť na plániku alebo sa spýtajte vašich detí.

S pozdravom,
Mgr. Viera Babišová
riaditeľka