Obzretie za OH Pochybnosť 2016

Štvrtok, 8. jún 2017

Štvrtok, 8. jún 2017

Od dnešného dňa je (s vysokou pravdepodobnosťou) bližšie ku galaprogramu OH Gamča 2017 ako k tomu minulému OH Pochybnosť 2016. Pri tejto príležitosti si pár vetami zaspomíname na galaprogram a pár viac fotkami na celú minuloročnú olympiádu.

A samozrejme sa už tešíme na 30. ročník olympiády! 😉

Tohtoročnú olympiádu už máme za sebou – 9. decembra sme mali opäť raz možnosť stretnúť sa v Istropolise a slávnostne ukončiť a vyhodnotiť trojmesačnú snahu všetkých tried na škole.

Znova sme sa preniesli do príbehu z otvorenia, stretli sme naše staré známe postavy, ktorým sa nakoniec predsalen podarilo poraziť Pochybnosť, aj keď ich to stálo dosť síl, a tým ukončiť olympiádu. Zároveň sme si pozreli tie najlepšie čísla z tohtoročných disciplín – tanca, playbacku, ale dokonca i hudby a spevu.

O program sa postarali najmä triedy 2.C a kvinta, ale predstavila sa nám napríklad aj Kvarta so spevom, 2.D s playbackom či Sexta s tancom. Záverom celého predstavenia bol spoločný tanec organizátorov s najlepšími tanečníkmi zo školy.

Potom už nasledovalo len vyhlásenie výsledkov, pri ktorom sme predali štafetu budúcoročným organizátorom – Sexte a 2.C.

Celkovým víťazom olympiády na treťom stupni sa stala Sexta a na druhom stupni Kvarta, ktorí získali aj sklenené trofeje vyhotovené špeciálne pre našu olympiádu.

Výsledky boli vyhlásené, diplomy a trofeje odovzdané, Pochybnosť porazená a tak sme mohli tohtoročnú olympiádu ukončiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< Naspäť na nástenku

< Naspäť na nástenku

Fotky nájdete aj v albume na Facebooku .

Autorka textu spomienky: Nina Raganová

Prameň ilustrácii: Martin Šimo a internety-a-gamca.sk