Nekrológ – p.p. Valéria Bulíková

Štvrtok, 13. december 2018

Dňa 5. decembra 2018 nás navždy opustila p.p. Bulíková, ktorá u nás na Gamči učila 42 rokov.

Prof. PhDr. Valéria Bulíková pochádzala z Košíc a vyštudovala dejepis a filozofiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove.

Na Gamči učila predmety dejepis a náuka o spoločnosti. Svojím zanietením a odbornosťou vzbudila záujem u študentov o históriu aj filozofiu. Pre svojich kolegov bola studnicou vedomostí a mnohému sa od nej naučili.

Okrem toho bola roky hnacím motorom (všetkých) mimovyučovacích aktivít na škole a o.i. bola aj krstnou mamou gamčáckych olympijských hier.

Posledná rozlúčka sa uskutoční 18. decembra 2018 o 10:15 v krematóriu v Bratislave.

Za celú gamčácku rodinu ďakujeme p.p. Bulíková za všetko, čo ste pre Gamču urobili, navždy zostanete v našich spomienkach.

Česť Vašej pamiatke!

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk a reprofoto RTVS