Deň DNA 2019 na PríFUK-u

Štvrtok, 2. máj 2019

Dnes pred týždňom (25. apríla) sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského konal unikátny Deň DNA pri príležitosti objavenia molekuly DNA (v roku 1953) a ukončenia projektu ľudského genómu (v apríli 2003).

Zvedavé Gamčáčky a Gamčáci zo Sexty a III. C si tak mohli prehĺbiť vedomosti o genetike nielen počas kreatívnych prednášok ale aj pri zaujímavých prezentačných stánkoch.

< Naspäť na nástenku

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk (p.p. Martinkovičová, Adam Šimo)

Viac o Dni DNA.