Dejepisná olympiáda 2016/17 – krajské kolo

Utorok, 11. apríl 2017

Utorok, 11. apríl 2017

V pondelok 27. marca 2017 sa konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády, na ktorej sme mali viacnásobné zastúpenie:
 

 
V kategórii D získala Zuna Hochelová z tercie 1. miesto a postúpila do celoštátneho kola.

V kategórii C získal Jukub Duchaj z kvarty 2. miesto.

V kategórii B získal Samuel Rybár zo septimy 2. miesto (postup do celoštátneho kola) a Barbora Dúbravová z kvinty 3. miesto.

V kategórii A získal Richard Hrivnák zo sexty 1. miesto a Zuzana Dankovičová z kvinty 2. miesto. Obaja postupujú do celoštátneho kola.

Všetkým gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu Gamče a držíme palce v zodpovednej príprave na celoštátne kolo!

< Naspäť na nástenku

< Naspäť na nástenku

Výsledky, zadania a ďalšie informácie o Dejepisnej olympiáde na webe Iuventy .

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca-sk