Ako nám pomôcť cez a po štrajku

Pondelok, 1. február 2016

Pondelok, 1. február 2016

Milí študenti, rodičia a absolventi

Viacerí z vás sa nás cez rôzne kanály pýtate na možnosť finančnej pomoci Gamči, vrátene priamej pomoci štrajkujúcim profesorkám a profesorom.

Radi by sme vás preto informovali, že tak môžete urobiť cez Zbierku Gamča perpetua https://www.gamca.sk/zbierka, čo je spôsob ako systematicky pomáhať Gamči. Podľa vášho slobodného rozhodnutia môžete prispieť (finančne či materiálne) na jednu z oblastí:

1) Štipendiá pre študentstvo zo sociálne slabšieho prostredia

2) Štipendiá pre profesorský zbor

3) Vybavenie školy

a samotná prevádzka Gamča perpetua.

Technické detaily nájdete na stránke zbierky.

Ďakujeme predom za vašu akúkoľvek pomoc!

G×A-M=Č+A
P÷E-R≠P×E±T+U√A