Geography

Naši reprezentanti a reprezentantky v celoštátnom kole Geografickej olympiády (GO) podľa školských rokov:

2017/18

46. GO – kategória E
13. miesto Pavol Pivko

2016/17

45. GO – kat. Z
7. miesto Samuel Matuška

2015/16

44. GO – kat. E
10. miesto Ján Lisý

44. GO – kat. Z
8. miesto Samuel Matuška

2014/15

43. GO – kat. E
1. miesto Richard Hrivnák

2013/14

42. GO – kat. B
10. miesto Matej Hroboň

42. GO – kat. F
18. miesto Richard Hrivnák

2012/13

41. GO – kat. G
14. miesto Richard Hrivnák

2011/12

40. GO – kat. B
7. miesto Adam Malík

2010/11

39. GO – kat. B
8. miesto Zuzana Takácsová

39. GO – kat. CD
8. miesto Nikola Lipovičová

2009/10

38. GO – kat. C
2. miesto Martin Hurban

2008/09

37. GO – kat. B
9. miesto Zuzana Takácsová

37. GO – kat. C
6. miesto Marek Šebo

2007/08

36. GO – kat. A
7. miesto Marek Šebo

36. GO – kat. B
6. miesto Zuzana Takácsová

36. GO – kat. C
3. miesto Martin Hurban
8. miesto Karol Firbas

36. GO – kat. D
2. miesto Veronika Nógellová

2006/07 – 2002/03

2001/02

30. GO – kat. C
1. miesto Zuzana Varadinová

30. GO – kat. D
2. miesto Matej Blažek

2000/01

29. GO – kat. C
2. miesto Michal Lehuta

1999/2000

28. GO – kat. D
2. miesto Michal Lehuta

1998/99

27. GO – kat. D
3. miesto Michal Lehuta

1997/98

26. GO – kat. A
3. miesto Martin Maďar

1976/77

5. GO – kat. B
1. miesto P. Michálik

1972/73

1. GO – kat. B
2. miesto P. Plesník