Economics

Umiestnenia našich tímov na celoslovenskej súťaži Generácia Euro (G€) podľa školských rokov:

2016/17

6. G€
3. miesto (Tomáš Kováč, Matúš Kopunec, Vladimír Ondrášek)
[článok na nástenke]

2015/16

5. G€
3. miesto (Ľubica Hamarová, Adam Harton, Adam Takács, Adam Rochovský)

2014/15

4. G€
1. miesto (Milan Valášek, Michal Buzaši, Matúš Kopunec, Marek Ondráš)
[článok na nástenke]

2013/14

3. G€
1. miesto (Šimon Tran, Ondrej Garaj, Albert Flak, Filip Klein, Jakub Polák)

2012/13

2. G€
1. miesto (Šimon Tran, Ondrej Garaj, Albert Flak, Filip Klein, Jakub Polák)

Naša reprezentantka a reprezentant na celoštátnom kole Ekonomickej olympiády (EO) podľa školských rokov:

2017/18

1. EO
10. miesto Lenka Rievajová
40. miesto Tomáš Kováč