Kritéria prijatia 2024

7902J01 – 8-ročné (talentový) otvárame pre 24 žiakov 7902J – 8-ročné (netalentový) otvárame pre 30 žiakov 7902J01 – 4-ročné (talentový) otvárame pre 24 žiakov 7902J – 4-ročné (netalentový) neotvárame 7902J74 – 5-ročné (talentový) otvárame pre 30 žiakov Prestup V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. určuje riaditeľka gymnázia nasledovné kritéria do 7902J 01 – … Čítať ďalej Kritéria prijatia 2024