Riešky

Riešky sú matematická korešpondenčná súťaž určená pre nadaných žiakov a žiačky 5. až 9. ročníka základných škôl a prímy až kvarty 8-ročných gymnázií. V školskom roku 2017/2018 prebieha už 20. ročník tejto súťaže. Za rok sú dve série, zimná a letná, v každej sú tri kolá.

Súťaž po organizačnej a úlohovej stránke zabezpečuje skupina dobrovoľníkov, študentov vysokých a stredných škôl pod dohľadom nášho PK matematiky.

Viac informácii nájdete na http://riesky.sk a rieškárskom Facebook-u .