Sponzorstvo

Sponzori olympiády sú nevyhnutnou súčasťou hier a my sme im vďační za každú pomoc. Budeme veľmi radi, ak medzi nimi v budúcom školskom bude aj Vaša spoločnosť!

 
Na oplátku Vám ponúkame môžnosť prezentácie Vašej spoločnosti na všetkých podujatiach daného ročníka OH, vďaka čomu máte možnosť vštiepiť alebo posilniť imidž vašej značky nielen mladým ľuďom študujúcim na škole, ale aj rodičom, absolventom a priateľom Gamče, ktorí olympiádu sledujú cez pravidelné video či foto reportáže.

 
Našimi výdavkami sú hlavne nájomné za priestory (Istropolis na galaprogam a športoviská, ktoré Gamča nemá k dispozícii) a spotrebný materiál. Organizátori a ani pedagogický dozor nedostáva zo sponzorských peňazí žiadnu odmenu.

Detaily a možnosti spolupráce s vami radi prediskutujeme individuálne. V prípade záujmu o sponzorstvo nasledujúcich olympijských hier prosím kontaktujte Gamča perpetua.

Ďakujeme:

2017
2016
2015
2014
2013
2012

Prameň ilustrácií: internety-a-gamca.sk & jednotliví sponzori