Predstavenie

OH Gamča

Olympijské hry Gamča (OH Gamča) sú legendárnou súťažou medzi triedami, ktorá sa koná každoročne od septembra do decembra už od roku 1988. Víťazmi minuloročných OH Kolobeh 2017 sú triedy Tercia (“malí”) a Oktáva (“veľkí”). Budúcoročné OH Gamča 2018 sa začnú v septembri.

Na riadkoch nižšie nájdete pár faktografických údajov o OH. Jednotlivé olympijské hry sú rozpísané v časti Ročníky (viď podmenu). Ak by ste mali záujem finančne podporiť organizáciu OH, či už ako fyzická alebo právnická osoba, pre vás je určená časť Sponzorstvo.

Cieľ

Podpora formovania kolektívu, súťaživosť, intelektuálny a fyzický rozvoj študentstva, a hlavne zábava!

Vznik

OH Gamča vznikli v roku 1988 na počesť 70. výročia vzniku Československa a boli inšpirované práve konajúcimi sa 24. letnými olympijskými hrami v kórejskom Soule. Krstnou mamou pri vzniku a potom na prvé desaťročia bola p.p.d. Valéria Bulíková.

Organizácia

Olympiáda je študentská aktivita a organizujú ju študenti a študentky zo Septimy a ďalšej tretiackej triedy.

Názov (maskot)

Každá olympiáda má svoj názov resp. maskota, ktorý často tvorí aj celý príbeh hier. Názov si vymýšla organizátorský tím (vedenie školy ho len skontroluje), pričom podľa tradície by sa v ňom mali nachádzať písmená O a H. Ako hovoria organizátori z posledných ročníkov – je to čoraz ťažšie a ťažšie, keďže názvy by sa nemali opakovať …

Disciplíny

Súťaží sa v športových (jednotlivci aj kolektívne športy), umeleckých (od karaoke po divadlo), vedeckých (všetky predmety), netradičných (napr. hod šlapkou) a špeciálnych (napr. Fantóm a Grand Prix) disciplínach. Videá z minulých hier v časti ročníky jednotlivé disciplíny pekne ilustrujú.

Otvárací ceremoniál

Olympijské hry sú oficiálne otvorené počas otváracieho ceremoniálu, ktorý sa zvyčajne koná druhý piatok školského roka na školskom dvore. Zapáli sa olympijský oheň, predstaví sa názov olympiády a hry sa môžu začať.

Galaprogram

Vyvrcholením OH je galaprogram vo Veľkej sále Istropolisu na začiatku decembra, počas ktorého sa predvedú najlepšie čísla z umeleckých discplín a vyhlásia sa výsledky za jednotlivé disciplíny a tiež celkové poradia. Galaprogram si nenechávajú ujsť ani absolventi, rodičia, sponzori či iní pozvaní hostia.

Prameň ilustrácií: internety-a-gamca.sk