Olympijské hry

OH Gamča

Olympijské hry Gamča (OH Gamča) sú legendárnou súťažou medzi triedami, ktorá sa koná každoročne od septembra do decembra už od roku 1988. Víťazmi minuloročných OH Hodnota 2019 sú triedy Kvarta (“malí”) a Oktáva (“veľkí”). Aktuálny 33. ročník olympiády, OH Rozhodnutie 2020, sa začal v septembri 2020.

Na riadkoch nižšie nájdete pár faktografických údajov o OH. Jednotlivé olympijské hry sú rozpísané v časti Ročníky (viď podmenu hore). Ak by ste mali záujem finančne podporiť organizáciu OH, či už ako fyzická alebo právnická osoba, pre vás je určená časť Sponzorstvo. Priama webová adresa je www.gamca.sk/oh.

Cieľ

Podpora formovania kolektívu, súťaživosť, intelektuálny a fyzický rozvoj študentstva, a hlavne zábava!

Vznik

OH Gamča vznikli v roku 1988 na počesť 70. výročia vzniku Československa a boli inšpirované práve konajúcimi sa 24. letnými olympijskými hrami v kórejskom Soule. Krstnou mamou pri vzniku a potom na prvé desaťročia bola p.p. Valéria Bulíková.

Organizácia

Olympiáda je študentská aktivita a organizujú ju študenti a študentky zo Septimy a ďalšej tretiackej triedy.

Názov (maskot)

Každá olympiáda má svoj názov resp. maskota, ktorý často tvorí aj celý príbeh hier. Názov si vymýšla organizátorský tím (vedenie školy ho len skontroluje), pričom podľa tradície by sa v ňom mali nachádzať písmená O a H. Ako hovoria organizátori z posledných ročníkov – je to čoraz ťažšie a ťažšie, keďže názvy by sa nemali opakovať …

Disciplíny

Súťaží sa v športových (jednotlivci aj kolektívne športy), umeleckých (od karaoke po divadlo), vedeckých (všetky predmety), netradičných (napr. hod šlapkou) a špeciálnych (napr. Fantóm a Grand Prix) disciplínach. Videá z minulých hier v časti ročníky jednotlivé disciplíny pekne ilustrujú.

Otvárací ceremoniál

Olympijské hry sú oficiálne otvorené počas otváracieho ceremoniálu, ktorý sa zvyčajne koná druhý piatok školského roka na školskom dvore. Zapáli sa olympijský oheň, predstaví sa názov olympiády a hry sa môžu začať.

Galaprogram

Vyvrcholením OH je galaprogram vo Veľkej sále Istropolisu na začiatku decembra, počas ktorého sa predvedú najlepšie čísla z umeleckých discplín a vyhlásia sa výsledky za jednotlivé disciplíny a tiež celkové poradia. Galaprogram si nenechávajú ujsť ani absolventi, rodičia, sponzori či iní pozvaní hostia.

ukážka 1

ukážka 2

_

SOŠV

Od 31. ročníka (OH V ohrození 2018) sa gamčácke olympijské hry konajú s vedomím Slovenského olympijského a športového výboru (projekt Olympijský deň), čo prinieslo na školský dvor vlajku s olympijskými kruhmi a každý mesiac prezentáciu jedného nového olympijského športu (viď 2018: lukostreľba, pozemný hokej, rýchlostná kanoistika a rýchlokorčuľovanie; 2019: ragby a curling), ktorý doteraz na OH Gamča ešte nebol.

Nižšie si môžete prezrieť archív jednotlivých ročníkov OH Gamča.

Pod obrázkom maskota olympiády (príp. aj videozostrihmi v posúvacej galérii) víťazi 2. & 3. stupňa a odkazy na externé profily.

Ak ste boli organizátori alebo súťažiaci a máte materiál ktorý tu chýba – určite nám dajte vedieť 😉

35. ročník – OH Hokus pokus 2022

34. ročník – OH Hypnóza 2021

Kvarta A & Sexta | webka, Facebook, Instagram, You Tube

33. ročník – OH Rozhodnutie 2020

Kvarta B & Oktáva | webka, Facebook, Instagram, You Tube

32. ročník – OH Hodnota 2019

Kvarta & Oktáva | webka, Facebook, Instagram, You Tube

31. ročník – OH V ohrození 2018

30. ročník – OH Kolobeh 2017

29. ročník – OH Pochybnosť 2016

28. ročník – OH Chaos 2015

27. ročník – OH Okamih 2014

26. ročník – OH Hlavohruď 2013

25. ročník – OH Lamohlav 2012

24. ročník – OH Hrom 2011

23. ročník – OH Obloha 2010

Kvarta & IV.B | YouTube, Facebook fotky

22. ročník – OH Náhoda 2009

Kvarta & IV. B | YouTube, Picassa

21. ročník – OH Odvaha 2008

Kvarta & Oktáva | webka, YouTube

20. ročník – OH Pohľad 2007

Tercia & Oktáva | webka, YouTube

19. ročník – OH Leňochod 2006

Kvarta & IV. C

18. ročník – OH Ticho 2005

Kvarta & Oktáva

17. ročník – OH Koza rohatá 2004

&

16. ročník – OH Mátoháčik 2003

Kvarta & Oktáva

15. ročník – OH Lochnes 2002

&

14. ročník – OH Vták Ohnivák 2001

& IV.B

13. ročník – OH Divoch 2000

Kvarta & Oktáva

12. ročník – OH Chrobák 1999

Kvarta & Oktáva

11. ročník – OH Noha 1998

Kvarta & Oktáva

10. ročník – OH Čajka 1997

Kvarta & IV. B

9. ročník – OH Ropucha 1996

Tercia & IV. B

8. ročník – OH Osmonoh 1995

Sekunda & IV. B

7. ročník – OH Chameleón 1994

Kvarta & Oktáva

6. ročník – OH Bronthosaurus 1993

& IV. B

5. ročník – OH Hroch 1992

& Kvinta

4. ročník – OH Mamut 1991

Kvarta & IV. B

3. ročník – OH Delfín 1990

& III. A

2. ročník – OH Zajac 1989

Tercia & III. D

1. ročník – OH Zajac 1988

& III. C
Sponzori olympiády sú nevyhnutnou súčasťou hier a my sme im vďační za každú pomoc. Budeme veľmi radi, ak medzi nimi v budúcom školskom bude aj Vaša spoločnosť!

Na oplátku Vám ponúkame môžnosť prezentácie Vašej spoločnosti na všetkých podujatiach daného ročníka OH, vďaka čomu máte možnosť vštiepiť alebo posilniť imidž vašej značky nielen mladým ľuďom študujúcim na škole, ale aj rodičom, absolventom a priateľom Gamče, ktorí olympiádu sledujú cez pravidelné video či foto reportáže.

Našimi výdavkami sú hlavne nájomné za priestory (Istropolis na galaprogam a športoviská, ktoré Gamča nemá k dispozícii) a spotrebný materiál. Organizátori a ani pedagogický dozor nedostáva zo sponzorských peňazí žiadnu odmenu.

Detaily a možnosti spolupráce s vami radi prediskutujeme individuálne. V prípade záujmu o sponzorstvo nasledujúcich olympijských hier prosím kontaktujte Gamča perpetua.

Ďakujeme:

2022
Vy?
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Prameň ilustrácií: neznámy (3), internety-a-gamca.sk & jednotliví sponzori