Olympijské hry

Článok o novoinštalovanej „Stene slávy OH“
_

OH Gamča

Olympijské hry Gamča (OH Gamča) sú legendárnou súťažou medzi triedami, ktorá sa koná každoročne od septembra do decembra už od roku 1988. Víťazmi tohtoročných OH V ohrození 2018 sú triedy Kvarta (“malí”) a Oktáva (“veľkí”).

Na riadkoch nižšie nájdete pár faktografických údajov o OH. Jednotlivé olympijské hry sú rozpísané v časti Ročníky (viď podmenu hore). Ak by ste mali záujem finančne podporiť organizáciu OH, či už ako fyzická alebo právnická osoba, pre vás je určená časť Sponzorstvo. Priama webová adresa je www.gamca.sk/oh.

Cieľ

Podpora formovania kolektívu, súťaživosť, intelektuálny a fyzický rozvoj študentstva, a hlavne zábava!

Vznik

OH Gamča vznikli v roku 1988 na počesť 70. výročia vzniku Československa a boli inšpirované práve konajúcimi sa 24. letnými olympijskými hrami v kórejskom Soule. Krstnou mamou pri vzniku a potom na prvé desaťročia bola p.p. Valéria Bulíková.

Organizácia

Olympiáda je študentská aktivita a organizujú ju študenti a študentky zo Septimy a ďalšej tretiackej triedy.

Názov (maskot)

Každá olympiáda má svoj názov resp. maskota, ktorý často tvorí aj celý príbeh hier. Názov si vymýšla organizátorský tím (vedenie školy ho len skontroluje), pričom podľa tradície by sa v ňom mali nachádzať písmená O a H. Ako hovoria organizátori z posledných ročníkov – je to čoraz ťažšie a ťažšie, keďže názvy by sa nemali opakovať …

Disciplíny

Súťaží sa v športových (jednotlivci aj kolektívne športy), umeleckých (od karaoke po divadlo), vedeckých (všetky predmety), netradičných (napr. hod šlapkou) a špeciálnych (napr. Fantóm a Grand Prix) disciplínach. Videá z minulých hier v časti ročníky jednotlivé disciplíny pekne ilustrujú.

Otvárací ceremoniál

Olympijské hry sú oficiálne otvorené počas otváracieho ceremoniálu, ktorý sa zvyčajne koná druhý piatok školského roka na školskom dvore. Zapáli sa olympijský oheň, predstaví sa názov olympiády a hry sa môžu začať.

Galaprogram

Vyvrcholením OH je galaprogram vo Veľkej sále Istropolisu na začiatku decembra, počas ktorého sa predvedú najlepšie čísla z umeleckých discplín a vyhlásia sa výsledky za jednotlivé disciplíny a tiež celkové poradia. Galaprogram si nenechávajú ujsť ani absolventi, rodičia, sponzori či iní pozvaní hostia.

_

SOV

Od 31. ročníka (OH V ohrození 2018) sa gamčácke olympijské hry konajú s vedomím Slovenského olympijského výboru (projekt Olympijský deň), čo prinieslo na školský dvor vlajku s olympijskými kruhmi a každý mesiac prezentáciu jedného nového olympijského športu (viď lukostreľba, pozemný hokej, rýchlostná kanoistika, rýchlokorčuľovanie), ktorý doteraz na OH Gamča ešte nebol.

Nižšie si môžete prezrieť archív jednotlivých ročníkov OH Gamča.

Ak ste boli organizátori alebo súťažiaci a máte materiál ktorý tu chýba – určite nám dajte vedieť 😉

31. ročník – OH V ohrození 2018

Víťazi: Kvarta & Oktáva
Videosumáre: 1. týždeň, 2. týždeň, 3. týždeň, 4. týždeň, 5. týždeň, 6. týždeň, 7. týždeň, 8. a 9. týždeň, 10. týždeň
Archív: web, Facebook, Instagram, You Tube

30. ročník – OH Kolobeh 2017

Víťazi: Tercia & Oktáva
Videosumáre: 1. týždeň, 2. týždeň, 3. týždeň, 4. týždeň, 5. týždeň, 6. týždeň, 7. a 8. týždeň, 9. týždeň, 10. týždeň
Archív: webka, Facebook, YouTube, Instagram, Flickr

29. ročník – OH Pochybnosť 2016

Víťazi: Kvarta & Sexta
Videosumáre: 1. týždeň, 2. týždeň, 3. týždeň, 4. týždeň, 5. týždeň, 6. týždeň, 7. a 8. týždeň, 9. týždeň, 10. a 11. týždeň
Archív: webka, Facebook, YouTube, Instagram

28. ročník – OH Chaos 2015

Víťazi: Kvarta & IV. B
Videosumáre: 1. týždeň, 2. týždeň, 3. týždeň, 4. týždeň, 5. týždeň, 6. týždeň, 7. týždeň, 8. týždeň
Archív: webka, Facebook, YouTube

27. ročník – OH Okamih 2014

Víťazi: Kvarta & Oktáva
Videosumáre: 1. týždeň, 2. týždeň, 3. týždeň, 4. týždeň, 5. týždeň, 6.+7. týždeň, 8. týždeň, 9. týždeň, 10.+11. týždeň
Archív: webka, Facebook, YouTube

26. ročník – OH Hlavohruď 2013

Víťazi: Kvarta & Oktáva
Archív: webka, Facebook, YouTube, Flickr

25. ročník – OH Lamohlav 2012

Víťazi: Tercia & Oktáva
Videosumáre: 1. týždeň, 2. týždeň, 3. týždeň, 4. týždeň, 5. týždeň, 6. týždeň, 7. týždeň, 8. týždeň, 9. týždeň
Archív: Facebook, YouTube

24. ročník – OH Hrom 2011

Víťazi: Kvarta & Oktáva
Archív: YouTube, Picassa

23. ročník – OH Obloha 2010

Víťazi: Kvarta & IV.B
Archív: YouTube, Facebook fotky

22. ročník – OH Náhoda 2009

Víťazi: Kvarta & IV.B
Archív: YouTube, Picassa

21. ročník – OH Odvaha 2008

Víťazi: Kvarta & Oktáva
Archív: webka, YouTube

20. ročník – OH Pohľad 2007

Víťazi: Tercia & Oktáva
Archív: webka, YouTube

19. ročník – OH Leňochod 2006

Víťazi: Kvarta & IV.C

18. ročník – OH Ticho 2005

Víťazi: Kvarta & Oktáva

17. ročník – OH Koza rohatá 2004

16. ročník – OH Mátoháčik 2003

Víťazi: Kvarta & Oktáva

15. ročník – OH Lochnes 2002

14. ročník – OH Vták Ohnivák 2001

Víťazi: & IV.B

13. ročník – OH Divoch 2000

Víťazi: Kvarta & Oktáva

12. ročník – OH Chrobák 1999

Víťazi: Kvarta & Oktáva

11. ročník – OH Noha 1998

Víťazi: Kvarta & Oktáva

10. ročník – OH Čajka 1997

Víťazi: Kvarta & IV. B

9. ročník – OH Ropucha 1996

Víťazi: Tercia & IV. B

8. ročník – OH Osmonoh 1995

Víťazi: Sekunda & IV. B

7. ročník – OH Chameleón 1994

Víťazi: Kvarta & Oktáva

6. ročník – OH Bronthosaurus 1993

Víťazi: & IV. B

5. ročník – OH Hroch 1992

Víťazi: & Kvinta

4. ročník – OH Mamut 1991

Víťazi: Kvarta & IV. B

3. ročník – OH Delfín 1990

Víťazi: & III. A

2. ročník – OH Zajac 1989

Víťazi: Tercia & III. D

1. ročník – OH Zajac 1988

Víťazi: & III. C

Sponzori olympiády sú nevyhnutnou súčasťou hier a my sme im vďační za každú pomoc. Budeme veľmi radi, ak medzi nimi v budúcom školskom bude aj Vaša spoločnosť!

Na oplátku Vám ponúkame môžnosť prezentácie Vašej spoločnosti na všetkých podujatiach daného ročníka OH, vďaka čomu máte možnosť vštiepiť alebo posilniť imidž vašej značky nielen mladým ľuďom študujúcim na škole, ale aj rodičom, absolventom a priateľom Gamče, ktorí olympiádu sledujú cez pravidelné video či foto reportáže.

Našimi výdavkami sú hlavne nájomné za priestory (Istropolis na galaprogam a športoviská, ktoré Gamča nemá k dispozícii) a spotrebný materiál. Organizátori a ani pedagogický dozor nedostáva zo sponzorských peňazí žiadnu odmenu.

Detaily a možnosti spolupráce s vami radi prediskutujeme individuálne. V prípade záujmu o sponzorstvo nasledujúcich olympijských hier prosím kontaktujte Gamča perpetua.

Ďakujeme:

2019
Vy?
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Prameň ilustrácií: neznámy (3), internety-a-gamca.sk & jednotliví sponzori