Ázijský festival

Ázijský festival je nový projekt od školského roku 2017/18, ktorého cieľom je preniesť kúsok Ázie na Gamču v termíne Lunárneho nového roku.

V štvorročnom cykle sa tak každý školský rok počas jedného týždňa predstaví jedna ázijská krajina so svojou kultúrou. Aktivity sú pripravované pre všetky triedy ako aj profesorský zbor a niektoré majú aj medzitriedny súťažný charakter.

Japonský týždeň 2020

こんにちは! Koničiwá! Ázijský festival – Japonský týždeň 2020 bol v termíne 28. až 31. január 2020 organizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike.

Víťazmi sa stali triedy Sekunda A a Sexta v hlavnej súťaži a triedy Sekunda B a IV. D vo vedľajšej súťaži. Ďalšie zdroje o Japonskom týždni 2020 nájdete v článku na nástenke.

Juhovýchodný týždeň 2019

Ázijský festival – Juhovýchodný týždeň 2019 bol v termíne 28. až 31. januára 2019 organizovaný s pomocou CK BUBO.

Tento ročník festivalu bol nesúťažný. Ďalšie zdroje o Juhovýchodnom týždni 2019 nájdete v článku na nástenke.

Čínsky týždeň 2018

你好! Nǐ hǎo! Ázijský festival – Čínsky týždeň 2018 bol v termíne 29. januára až 1. februára 2018 organizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky a Konfuciovým inštitútom.

Víťazmi sa stali triedy Kvarta a III.D. Ďalšie zdroje o Čínskom týždni 2018 nájdete v článku na nástenke.