Ázijský festival

Ázijský festival je od školského roku 2017/18 nový projekt, ktorého cieľom je preniesť kúsok Ázie na Gamču v termíne Lunárneho nového roku.

V štvorročnom cykle sa tak každý školský rok počas jedného týždňa predstaví jedna ázijská krajina so svojou kultúrou. Aktivity sú pripravované pre všetky triedy ako aj profesorský zbor a niektoré majú aj medzitriedny súťažný charakter.

 

Čínsky týždeň 2018

你好! Nǐ hǎo!
Ázijský festival – Čínsky týždeň 2018 bol v termíne 29. januára až 1. februára 2018 organizovaný v spolupráci s Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej republiky a Konfuciovým inštitútom .

 
Víťazmi sa stali triedy Kvarta a III.D. Ďalšie zdroje o Čínskom týždni 2018 nájdete v článku na nástenke.