Úloha týždňa (05)

Zadanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie

a) 1/2
c) 29/40