Úloha týždňa (01)

Zadanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie

Správne štyri čísla sú 4, 12, 2 a 32.