RNDr. Zuzana Frková

Predmety:

Matematické metódy, Seminár z matematiky

Triedy:

Sexta, Septima a 3.B

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

frkova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

frkova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17