RNDr. Eva Trebatická

Predmety:

Fyzika, Seminár z fyziky, Laboratórne cvičenia z fyziky

Triedy:

Sexta, Septima, 3.B, 4.B, 4.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo

4.B (n)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

trebaticka@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

trebaticka@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17