PK nemeckého jazyka

Nemecká jazyk
Konverzácia v nemeckom jazyku

Náš tím

Mgr. Nadežda Bittnerová (Vedúca PK)
Mgr. Denisa Filová
Mgr. Jaroslava Hrabalová
Mgr. Petra Hrašková
PhDr. Alena Vokounová
Mgr. Patrícia Poliačiková

Študijné plány a hodinové dotácie

Pre študentov osemročného gymnázia: 2 -3 hodiny týždenne
Pre študentov štvorročného gymnázia:
začiatočníci – 3 hodiny týždenne (v triedach 1 až 4)
okrem toho 2 hodiny týždenne konverzácia v 3. a 4. ročníku – voliteľne

Spôsob hodnotenia

Učebnice a zdroje

Používame moderné učebnice Themen aktuell, Das neue Deutschmobil a doplňujúci materiál.

Učebne

Voliteľné predmety a krúžky

Organizujú sa poznávacie exkurzie do Viedne a okolia, Švajčiarska, Beneluxu, Burgundska a Dolného Rakúska.

Aktivity a súťaže

Naši študenti sa pravidelne zúčastňujú jazykových súťaží, na ktorých dosahujú úspechy.

Najnovšie výsledky

Katarína Sedláková (-trieda-) získala 2. miesto v obvodnom kole olympiády, kat. 2.B (2014/15)
Matúš Kopunec (-trieda-) získal 3: miesto v obvodnom kole olympiády, kat. 1.B (2014/15)

Historické výsledky

Odkazy na interné zdroje

Odkazy na obľúbené stránky a zdroje