PhDr. Edita Držíková

Predmety:

Anglický jazyk

Triedy:

Kvarta, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B a 2.C

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

drzikova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

drzikova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17