PhDr. Daniela Veselovská

Predmety:

Slovenský jazyk a literatúra, Seminár zo slovenského jazyka, Umenie a kultúra

Triedy:

Septima, 1.C, 1.D, 3.B, 3.C a 4.C

V školstve (na Gamči) od:

27 rokov

Triednictvo:

1.C

Aprobácia:

Ruský jazyk – Slovenský jazyk

Vzdelanie:

Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Ďalšie aktivity:

Vediem krúžok Ruštiny a krúžok Poďme spolu do divadla.

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v kabinete slovenského jazyka na 1. poschodí. Na konzultáciách sa treba dohodnúť vopred – najlepšie ak sa zastavíte osobne, aby sme mohli dohodnúť najvhodnejší termín.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii školský email veselovska@gamca.sk, na ktorý sa môžete obrátiť a dohodnúť si stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisiía

Aktualizované pre školský rok 2016/17