PhDr. Alena Vokounová

Predmety:

Nemecký jazyk

Triedy:

1.B, 1.C, 3.B, 4.B a 4.C

V školstve (na Gamči) od:

–/- (–/-)

Funkcia:

zástupkyňa riaditeľky

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

vokounova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

vokounova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17