PaedDr. Sylvia Martinkovičová

Predmety:

Biológia, Chémia, Laboratórne cvičenia z biológie

Triedy:

Príma, Kvinta, Sexta, 1.B, 1.C a 2.B

V školstve (na Gamči) od:

– (2016/17)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

martinkovicova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

martinkovicova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17