PaedDr. Lucia Leskovjanská

Predmety:

Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku, Chémia, Seminár z chémie

Triedy:

Tercia, Kvinta, Septima, 2.D, 3.B, 3.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

2008/09 (2012/13)

Triednictvo:

Tercia

Aprobácia:

Anglický jazyk – Biológia – Chémia

Vzdelanie:

2015 2. atestačná skúška, MPC Bratislava
2015 Teaching Exam Preparation Classes Course (FCE, FCE For Schools, CAE), IH Bratislava
2014 1. atestačná skúška, MPC Bratislava
2014 Rozširujúce štúdium biológie, PdF UK Bratislava
2011 PaedDr., anglický jazyk, FF UKF Nitra
2011 Štátna jazyková skúška v odbore prekladateľstvo, 1.ŠJŠ Bratislava
2011 Teaching Knowledge Test, IH Bratislava
2008 Mgr., učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, odbor: anglický jazyk – chémia, PdF TU Trnava

Ďalšie aktivity:

Na Gamči vediem krúžok Mladý chemik – príprava na CHO, v ktorom odhaľujem skryté mladé talenty a zasväcujem ich do tajov chémie ☺. Navyše, som zodpovedná za školskú knižnicu, jej digitalizáciu a administráciu.

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v kabinete anglického a slovenského jazyka na 2. poschodí (klopanie: 2 x klop). Na konzultáciách je potrebné sa dohodnúť vopred, takže sa kedykoľvek zastavte a nájdeme vhodný termín.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email: leskovjanska@gamca.sk prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17