PaedDr. Lucia Dobrucká

Predmety:

Chémia (biling.), Konverzácia v anglickom jazyku

Triedy:

I.C, III.A, III.B, septima

V školstve (na Gamči) od:

2008/09 (2012/13)

Triednictvo:

Aprobácia:

anglický jazyk – biológia – chémia

Vzdelanie:

2015 Druhá atestácia, MPC, Bratislava
2015 Teaching Exam Preparation Classes course, International House, Bratislava
2014 Rozširujúce štúdium biológie, PdF UK, Bratislava
2014 Prvá atestácia, MPC, Bratislava
2011 Teaching Knowledge Test, International House, Bratislava
2011 Špeciálna štátna jazyková skúška pre odbor prekladateľský, 1.ŠJŠ, Bratislava
2011 Rigorózne štúdium (anglický jazyka a literatúra), FiF UKF, Nitra
2008 Magisterské štúdium (anglický jazyk a literatúra – chémia), PdF TU, Trnava

Ďalšie aktivity:

– objednávanie učebníc anglického jazyka
– spolupráca pri tvorbe bilingválneho programu
– update webovej stránky PK ANJ

Konzultácie pre študentstvo:

Preferujem konzultácie cez Edupage, resp. osobne po dohovore.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka som k dispozícií na Edupage, resp. ma môžete kontaktovať na prac. email: dobrucka1@gamca.sk.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2020/21