PaedDr. Klaudia Knotková

Predmety:

Biológia, Chémia, Laboratórne cvičenia z biológie, Seminár z biológie, Seminár z chémie

Triedy:

1.D, 2.D, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

14 rokov (z toho 13 rokov na Gamči)

Triednictvo:

3.D

Aprobácia:

Biológia – Chémia

Vzdelanie:

2013 Druhá atestácia, Vplyv učebných štýlov žiakov na výber metód vo vyučovaní chémie, MPC Bratislava
2001 PaedDr., Modely vyučovania v biochémii, PríF UK, Bratislava
1999 Mgr., učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia, chémia, PríF UK, Bratislava
1994 Gamča

Ďalšie aktivity:

Som vedúca PK biológie a chémie, environmentálna koordinátorka, koordinátorka portálu Naučteviac, predsedníčka základnej odborovej organizácie na škole. Na Gamči vediem biologicko-chemický krúžok.

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v biologicko-chemickom kabinete na 2. poschodí (klopanie: klop klop pauza klop klop). Na konzultáciách sa treba dohodnúť vopred – najlepšie ak sa zastavíte osobne, aby sme mohli dohodnúť najvhodnejší termín. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť osobne pošlite email na adresu: knotkova@gamca.sk alebo kluaknot@gmail.com, či cez Facebook.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email knotkova@gamca.sk alebo kluaknot@gmail.com, kde môžete adresovať otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17