Mgr. Zuzana Folvarčíková

Predmety:

Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

Triedy:

AJ: sekunda A/B, kvarta A, kvinta, septima, IV.A, KAJ: oktáva

V školstve (na Gamči) od:

2010/11 (2011/12)

Triednictvo:

Aprobácia:

Anglický jazyk – Slovenský jazyk

Vzdelanie:

2018 Druhá atestácia
2015 Teaching Exam Preparation Classes course
2015 Prvá atestácia
2008 Magisterské štúdium (anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra)

Ďalšie aktivity:

– koordinátorka CAE
– organizátorka súťaže Best in English
– organizátorka súťaže Shakespeare Memorial (školské kolo)
– organizátorka súťaže Tall-Tale-Tellin (školské kolo)

Konzultácie pre študentstvo:

Každý deň som v kabinete na prvom poschodí. Resp. je tu možnosť konzultácii cez Edupage.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka som k dispozícií na Edupage, môžete sa na mňa obrátiť s otázkami, resp. dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2020/21