Mgr. Zuzana Folvarčíková

Predmety:

Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

Triedy:

Kvinta, Sexta, 3.C, 4.B, 4.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

6 rokov –/- (-/-)

Triednictvo:

4.B

Aprobácia:

Anglický jazyk – Slovenský jazyk

Vzdelanie:

2009 Mgr., učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra, FHPV PU Prešov

Ďalšie aktivity:

Na Gamči vediem krúžok English Club (1.-4. ročník)

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v anglickom kabinete na 2. poschodí (klopanie: klop klop klop). Na konzultáciách sa treba dohodnúť vopred – najlepšie ak sa zastavíte osobne, aby sme mohli dohodnúť najvhodnejší termín. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť osobne pošlite email na adresu: zuzanafolvarcikova@gmail.com

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj email zuzanafolvarcikova@gmail.com, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17