Mgr. Viera Babišová

Predmety:

Matematika, Matematické metódy, Fyzika, Laboratórne cvičenia z fyziky

Triedy:

Tercia, Sexta

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Funkcia:

riaditeľka školy

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

Konzultácie pre rodičov:

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17