Mgr. Veronika Královičová

Predmety:

Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku, Biológia

Triedy:

Príma, Sekunda, Tercia, 2.B, 3.B a 3.D

V školstve (na Gamči) od:

20014/15 (2014/2015)

Triednictvo:

Sekunda (n)

Aprobácia:

Anglický jazyk – Biológia

Vzdelanie:

2014 Mgr., anglický jazyk – biológia, PdF UK Bratislava

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v kabinete anglického a slovenského jazyka. Na konzultáciách je potrebné sa dohodnúť vopred, takže sa kedykoľvek zastavte a nájdeme vhodný termín.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj email: nika4.kralovicova @gmail.com prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17