Mgr. Veronika Královičová

Predmety:

Anglický jazyk a biológia

Triedy:

Prima A, Prima B, Sekunda B, Tercia B, Kvarta B, I.A, Sexta

V školstve (na Gamči) od:

2014

Triednictvo:

Sexta

Aprobácia:

anglický jazyk a literatúra, biológia

Vzdelanie:

2019 Prvá atestácia
2016 Teaching Exam Preparation Classes course
2014 Magisterské štúdium (anglický jazyk a literatúra, biológia)

Ďalšie aktivity:

– koordinátorka CAE

Konzultácie pre študentstvo:

Každý deň som v kabinete na prvom poschodí. resp. je tu možnosť konzultácii cez Edupage.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka som k dispozícií na Edupage alebo na kralovicova1@gamca.sk, môžete sa na mňa obrátiť s otázkami, resp. dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2020/21