Mgr. Shahzad Chaudhary

Predmety:

Anglický jazyk

Triedy:

Kvarta, Kvinta, I.B, I.C, II.B a II.C

V školstve (na Gamči) od:

– (2017/18)

Aprobácia:

Anglicky jazyk

Vzdelanie:

2012 Mgr., učiteľstvo akademických predmetov anglický jazyk a literatúra UKF Nitra

Ďalšie aktivity:

Na Gamči vediem krúžok Arabský klub (1.-4. ročník)

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v anglickom kabinete na 2. poschodí . Na konzultáciách sa treba dohodnúť vopred, aby sme mohli dohodnúť najvhodnejší termín. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť osobne pošlite email na adresu: zain86@hotmail.com

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj email zain86@hotmail.com prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18