Mgr. Roman Vaško

Predmety:

Telesná a športová výchova, Geografia

Triedy:

1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

3.C

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

vasko@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

vasko@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisiía

Aktualizované pre školský rok 2016/17