Mgr. Petra Hrašková

Predmety:

Nemecký jazyk, Náuka o spoločnosti

Triedy:

sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, II.D, III.B, III.C

V školstve (na Gamči) od:

2009/10 (2015(16)

Triednictvo:

III.B (n)

Aprobácia:

Nemecký jazyk – Náuka o spoločnosti

Vzdelanie:

2016 – 1. atestačná práca
2016 – DSD Sprachdiplom B1
2008 – Mgr., stredoškolský pedagóg, UMB, Banská Bystrica

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

Konzultačné hodiny pre našich študentov sú počas celého pracovného dňa. Môj rozvrh si študenti môžu nájsť na našej internetovej stránke www.gamca.sk. V prípade akéhokoľvek problému, otázok, či návrhov, je možné sa dohodnúť na plánovanom čase konzultácie. Študenti ma môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailu: hraskova1@gmail.com

Konzultácie pre rodičov:

Konzultačné hodiny pre rodičov našich študentov sú plánované vždy na druhý pondelok v mesiaci. Konzultáciu je potrebné si nahlásiť min. tri pracovné dni vopred. Dohodnutý čas je obvykle od 15:00.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18