Mgr. Monika Porkertová, PhD.

Predmety:

Matematika, Matematické metódy, Seminár z matematiky

Triedy:

Príma, Tercia, 1.B, 3.C a 4.B

V školstve (na Gamči) od:

5 rokov (z toho 2 roky na Gamči)

Triednictvo:

1.B (n)

Aprobácia:

Matematika – Fyzika

Vzdelanie:

2013 PhD., Teória vyučovania matematiky, FMFI UK Bratislava
2010 Mgr., učiteľstvo akademických predmetov matematika a fyzika, FMFI UK Bratislava
2008 Bc., učiteľstvo akademických predmetov matematika a fyzika, FMFI UK Bratislava

Ďalšie aktivity:

Na Gamči vediem nasledovné krúžky: Testové úlohy z matematiky, Matematika je hlavolam a Handmade z vlny.

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v matematickom kabinete na 3. poschodí (klopanie: klop klop klop pauza klop klop). Na konzultáciách sa treba dohodnúť vopred – najlepšie ak sa zastavíte osobne, aby sme mohli dohodnúť najvhodnejší termín. Ak sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete dostaviť osobne pošlite email na adresu: porkertova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email porkertova@gamca.sk, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17