Mgr. Miroslava Nitonová

Predmety:

Biológia, Laboratórne cvičenia z biológie, Seminár z biológie, Telesná a športová výchova

Triedy:

Kvinta, Septima, 1.C, 1.D, 2.C, 3.B, 3.C, 4.B, 4.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

3.B

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

nitonova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

nitonova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17