Mgr. Miroslava Fekiačová

Predmety:

Anglický jazyk, Slovenský jazyk

Triedy:

Prima A, Prima B, Tercia, Kvinta, 1.B, 2.D

V školstve (na Gamči) od:

2015/2016 (2017/2018)

Aprobácia:

Anglický jazyk a literatúra – Slovenský jazyk a literatúra

Vzdelanie:

2016 Mgr., učiteľstvo akademických predmetov, odbor: anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra, PdF UK Bratislava
2010 Cambridge FCE (Londýn, UK)

Ďalšie aktivity:

Vedúca programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE)

Konzultácie pre študentstvo:

Počas vyučovania ma môžete zastihnúť v kabinete anglického a slovenského jazyka na 2. poschodí. Na konzultáciách je potrebné sa dohodnúť vopred, takže sa kedykoľvek zastavte a nájdeme vhodný termín.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj email: miroslava.fekiacova@gamca.sk, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18