Mgr. Miriam Barnaby

Predmety:

Anglický jazyk, Anglická a americká literatúra, CAE

Triedy:

Tercia A, Kvarta B, I.C, I.B, II.C, Oktáva, VI.C

V školstve (na Gamči) od:

2018/19

Triednictvo:

Aprobácia:

Anglický jazyk a literatúra – Výtvarné umenie

Vzdelanie:

2018 LAMDA Teacher’s Certificate in communication
2013 Magisterské štúdium (anglický jazyk a literatúra , výtvarné umenie)
2009 Všeobecná štátna jazyková skúška

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

Každý deň, okrem piatka, som v kabinete na prvom poschodí. Resp. je tu možnosť konzultácii cez Edupage.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka som k dispozícií na Edupage, email: barnaby1@gamca.sk , kde sa môžete na mňa obrátiť s otázkami, resp. dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2020/21