Mgr. Michal Eliáš

Predmety:

Geografia, Dejepis, Etická výchova

Triedy:

III.B, príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta, I.A, I.B, I.C, II.B, II.D

V školstve (na Gamči) od:

1986 (1995)

Triednictvo:

Sexta (n)

Aprobácia:

Geografia – Dejepis

Vzdelanie:

PF UMB Banská Bystrica

Ďalšie aktivity:

– Junior Achievement Slovensko – Člen programu JA Etika v podnikaní
– Vediem krúžok orientačného behu a geograficko-cestovateľský

Konzultácie pre študentstvo:

elias1@gamca.sk, podľa dohody

Konzultácie pre rodičov:

elias1@gamca.sk, podľa dohody

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18