Mgr. Matúš Miškovčík

Predmety:

Dejepis, Slovenský jazyk, Občianska náuka

Triedy:

Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, II.B, II.C

V školstve (na Gamči) od:

2014/16 (2016/17)

Triednictvo:

2.B (n)

Aprobácia:

Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis

Vzdelanie:

2014 -Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie aktivity:

– Spoluorganizácia a príprava študentov na rôzne súťaže
– Vediem krúžok Potulky históriou

Konzultácie pre študentstvo:

Som tu pre Vás každý deň počas celého pracovného týždňa. A ak je treba, tak aj na emaile miskovcik1@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email miskovcik1@gamca.sk, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18