Mgr. Matúš Miškovčík

Predmety:

Dejepis, Slovenský jazyk

Triedy:

Prima, Sekunda, Tercia, Kvarta, Sexta, 4.C

V školstve (na Gamči) od:

2014/15 (2016/17)

Triednictvo:

Sekunda B

Aprobácia:

Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis

Vzdelanie:

2014 -Mgr., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie aktivity:

– Spoluorganizácia a príprava študentov na rôzne súťaže
– Vediem krúžok Potulky históriou

Konzultácie pre študentstvo:

Som tu pre Vás každý deň počas celého pracovného týždňa. A ak je treba, tak aj na emaile miskovcik1@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email miskovcik1@gamca.sk, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami, pripomienkami či dohodnúť si osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2019/20 (3. januára 2020)