Mgr. Martin Kollár, PhD.

Predmety:

Matematika, Matematické metódy

Triedy:

Kvinta, 1.B, 2.B a 3.B

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

Kvinta (n)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

kollar@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

kollar@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17