Mgr. Marcela Kratkoczká

Predmety:

Slovenský jazyk, Seminár zo slovenského jazyka, Umenie a kultúra, Psychológia

Triedy:

III.B, III.C, III.D, Oktáva, IV.B, IV.C, IV.D

V školstve (na Gamči) od:

1993/94 (1993/94-2001/02; 2016/17)

Triednictvo:

Kvinta

Aprobácia:

Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis – Psychológia

Vzdelanie:

2015 ŠIOV Bratislava, výchovné poradenstvo
2014 UMB Banská Bystrica, rozširujúce štúdium –psychológia
1992 FiF UK Bratislava, učiteľstvo všeobecno- vzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra – dejepis

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

Ochotne a rada poskytnem konzultáciu všetkým študentom , konzultačné hodiny nemám vymedzené . Nájdete ma v kabinete SJL na prvom poschodí.

Konzultácie pre rodičov:

Počas školského roka je Vám k dispozícii môj email kratkoczka1@gamca.sk, prostredníctvom ktoré môžeme konzultovať Vaše otázky, pripomienky, prípadne si dohovoriť osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18