Mgr. Lucia Šimová

Predmety:

Matematika, Matematické metódy, Seminár z matematiky

Triedy:

Sekunda, Tercia, Septima, 2.C, 3.D, 4.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

Septima

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

simova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

simova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17