Mgr. Katarína Balanová

Predmety:

Etická výchova, Hudobná výchova

Triedy:

Príma A, príma B, sekunda – HV
Príma A, príma B, sekunda, tercia, kvarta a druhé ročníky etická výchova

V školstve (na Gamči) od:

2014

Triednictvo:

Kvarta (n)

Aprobácia:

Hudobná výchova – Etika a Občianska náuka (v procese)

Vzdelanie:

2000 Mgr, -, Filozofická fakulta UK
1998 Konzervatórium Žilina

Ďalšie aktivity:

Junior Achievement Slovensko – Člen programu JA Etika v podnikaní

Konzultácie pre študentstvo:

Som tu pre Vás vždy pred vašou hodinou. A ak je treba, tak aj na e-maili.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email balanova1@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18