Mgr. Juraj Holiš

Predmety:

Slovenský jazyk a literatúra, Výchova umením

Triedy:

Sekunda, Tercia, Kvinta, Sexta, 2.C a 2.D

V školstve (na Gamči) od:

2015/16 (2015/16)

Triednictvo:

Kvinta

Aprobácia:

Slovenský jazyk a literatúra – Dejepis

Vzdelanie:

2015 Mgr., stredoškolský profesor slovenský jazyk a literatúra – dejepis, FiF UK Bratislava

Ďalšie aktivity:

Vediem gamčácky krúžok Literárny klub.

Konzultácie pre študentstvo:

Vaše otázky a problémy môžeme vyriešiť ktorýkoľvek pracovný deň, najlepšie v čase pred začiatkom vyučovania (od 7:30 do 8:00). Nájdete ma v kabinete slovenského jazyka na prvom poschodí.

Konzultácie pre rodičov:

Počas celého školského roka je Vám k dispozícii môj školský email holis@gamca.sk, prostredníctvom ktorého sa na mňa môžete obrátiť s Vašimi otázkami a pripomienkami, prípadne si môžeme dohodnúť osobné stretnutie.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17