Mgr. Jaroslava Hrabalová

Predmety:

Nemecký jazyk

Triedy:

Sexta, Spetima, 2.B, 2.C, 3.C, 3.D a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

4.D

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

hrabalova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

hrabalova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17